Privacyverklaring Foxys hondentrimsalon

                                                     

Bedrijfsnaam: Foxy’s hondentrimsalon
Adres:             van Schaikstraat 1
Postcode:       6921BJ Duiven
Telefoon:        0645263031
Website:         www.foxys-trimsalon.nl
email:             foxystrimsalon@hotmail.nlVerwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens:
-Voor- en achternaam.
– Adresgegevens.
– Telefoonnummer.
– Email adres
-Gegevens dierenarts.


Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:
-Om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken, wijzigen van afspraken.
-Het versturen/verwerken van facturen en betalingen.
-Het ophalen, weg brengen van uw hond.
-Op de hoogte te brengen van wijzigingen in het bedrijf.
-Als er iets gebeurd in de salon met de hond om contact op te nemen met de dierenarts.
– Te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de boekhouder.


Bewaartermijn van persoonsgegevens
Telefoonnummers: worden bewaard in onze telefoon en op onze fysieke klantenkaart.
Deze worden na 6 maanden verwijderd na de laatste geleverde dienst.
Naam en adresgegevens op de fysieke klantenkaart: Deze worden na 6 maanden verwijderd na de laatste geleverde dienst.
Naam en adresgegevens in de boekhouding :(op facturen naam en adres, in de boekhouding achternaam en naam hond) worden na 7 jaar verwijderd, dit is het wettelijk bewaartermijn voor het bewaren van de boekhouding door de belastingdienst.


Beveiliging van persoonsgegevens
Foxy’s hondentrimsalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregel om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.
– het voorkomen van toegang tot de gegevens door onbevoegden.
-Het gebruiken van een antivirusprogramma op telefoon en pc.

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via foxystrimsalon@hotmail.nl Wij zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.
Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.(aangiftes belastingdienst, verwerking boekhouding)Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering  van persoonsgegevens of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: foxystrimsalon@hotmail.nl Wij zullen deze zo snel als mogelijk in behandeling nemen.

Onze website :www.foxys-trimsalon.nl
Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone.

De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

Overig
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijderen we de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via foxystrimsalon@hotmail.nl  zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.
Voor de volledigheid wijzen we erop dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Foxys hondentrimsalon